De Verbinding

Ontspanning en hulpverlening - In harmonie met jezelf en het paard.

De Verbinding
Marga Hut
Kaatsweg 26
9305 TA Roderesch
050 5014395
06 2193 1680
info@paardinverbinding.nl

Informatie

Over het ontstaan van dit initiatief

Mijn passie en fascinatie voor het paard is er al van kinds af aan, iets wat velen van u zullen herkennen. In mijn leven heb ik het geluk gehad vanaf mijn 10e jaar steeds een pony of paard binnen handbereik te hebben gehad. Ik ben ze als directe vrienden gaan beschouwen.

Wat héb ik veel met ze meegemaakt en wat héb ik veel van ze genoten en geleerd. Nog steeds. Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder paarden.

Op een kruispunt in mijn leven onstond het idee de verbinding te maken. De verbinding tussen de passie (het paard, het buitenleven) en de wijsheid (mijn beroep, levenservaring én de wijsheid van het paard).

Beroepsmatig heb ik te maken met mensen in moeilijke tijden van hun leven en ondersteun hen hierbij. Soms zou ik hen gewoon een paard willen geven, want die biedt zoveel troost, laat je even alles vergeten, is je trouw door dik en dun en leert je zoveel over jezelf. Daarom wil ik naast mijn reguliere werk, mensen laten delen in wat de paarden ons brengen: vreugde, (ont)spanning en vooral lessen in het leven, omdat ze ons gedrag en gevoel spiegelen. Dit én een beetje extra verwennerij en aandacht voor de medemens wil ik u aanbieden en het geeft mij veel voldoening.